Kullanıcı Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Kullanıcı Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

ÖZKAN ENDÜSTRİ MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ olarak, siz kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), Özkan Endüstri Makine San. Tic. Ltd. Şti. tarafından www.ozkanmakina.net ve dahili telefon aracılığıyla, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik aldığımız tedbirler ve kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar hakkında detaylı bilgi için ayrıca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamıza göz atmanızı öneririz.

Özkan Endüstri Makina San. Tic. Ltd. Şti. Sizlerin Hangi Kişisel Verilerini İşler?

Sizlere sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi kanuna uygun şekilde işliyoruz:

Tüm Kimlik Bilgileri (ad, soyadı, T.C), İletişim Bilgileri: GSM numarası, e-posta adresi, adres, traktör fotoğrafı, Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler

Kullanıcı İşlem Bilgileri: Sipariş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, fatura bilgileri, talep/şikâyet bilgisi  ve değerlendirme bilgileri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Sunduğumuz hizmetler ve verdiğiniz siparişlere ilişkin yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları, görüntü kayıtları

 

Özkan Endüstri Makina San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

İnternet Sitesi üzerinden, telefon üzerinden ve bizimle e-posta aracılığıyla iletişim kurmanız halinde e-posta üzerinden tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK’nın  5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik:

Süreçte İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri İşleme Süreci

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik bilgileri, hesap bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar

Hukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; olası hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması.

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri,

Siparişlere ilişkin sözleşme ve satış süreçlerinin yürütülmesi,

Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, siparişiniz sonucunda fatura düzenlenmesi.

Kimlik bilgileri, hesap bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, işlem güvenliği bilgileri

Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası.

Kimlik bilgileri, ödeme bilgileri

Siparişlerinizin oluşturulması ve ödeme süreçlerinin yönetilmesi, siparişin onaylanması, sipariş verdiğiniz ürünlerin adresinize ulaştırılması için ödemenin alınması ve ürününüzün teslim edilmesi.

Lokasyon

Bulunduğunuz konumda hizmet veren bayi, servis ve nakliye seçenekleri ile bulunduğunuz konuma uygun ürün seçeneklerinin size sunulması.

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri,

Siparişlerinize dair gerekli konularda sizinle iletişime geçilmesi; bayi, servis ve nakliye ile aranızdaki iletişimin yürütülmesi

Kimlik bilgileri, ödeme bilgileri

Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, siparişiniz sonucunda fatura düzenlenmesi.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, işlem güvenliği bilgileri

Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası.

Kimlik bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar

Aldığınız hizmet, siparişinize ilişkin talep/şikâyetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması.

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

 

Görsel ve işitsel kayıtlar

Sunduğumuz hizmetler ve verdiğiniz siparişlere ilişkin talep ve şikâyetlerinizin, kullanıcı memnuniyetinin sağlanması ve hizmet kalitemizin iyileştirilmesi amacıyla kayıt altına alınması.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, kullanıcı işlem bilgileri

Kullanıcı memnuniyeti ölçümleri kapsamında anket ve benzeri beğeni / talep/ şikâyet tespit yöntemleri vasıtasıyla sizinle iletişime geçilmesi.

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri

Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik yazılı veya sözlü talepleriniz, şikâyetleriniz ve geri bildirimlerinizin incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri

Organizasyon düzenlenmesi ve bunlara katılmanız için gerekli işlemlerin yapılması

Hesap bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, lokasyon, işlem güvenliği bilgileri

Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi için analizler yapılması.

İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi, ürün ve hizmetlerimize dair raporlama çalışmalarının yürütülmesi.

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği bilgileri

Kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetlerimiz ile kampanya ve indirimlerin kötüye kullanılmasının ve dolandırıcılığın tespit edilmesi ve önlenmesi.

İletişim bilgileri, kullanıcı işlem bilgileri, lokasyon

Tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınız ile bulunduğunuz konuma en uygun ürün seçeneklerinin sunulması.

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)

 

 

 

 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel Verileriniz

Aktarımın Amacı

Alıcı Grubu

Dayanılan Hukuki Sebepler

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, lokasyon

Bayi, servis ve nakliye arasındaki iletişimin yürütülmesi, kullanıcı sipariş işlemlerinin yürütülmesi, siparişinizin teslim edileceği adres hakkında bilgilendirilmesi.

Bayi, servis ve nakliye

Kişisel veri işlemenin, işletmemiz ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması

(KVKK md. 5/2-c)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, lokasyon, işlem güvenliği bilgileri

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tedarikçilerimizden destek alınması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve tedarikçilerimizle ilişkilerin yönetilmesi.

Tedarikçiler

Kişisel veri işlemenin, işletmemiz ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ödeme bilgileri, işlem güvenliği bilgileri ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilebilecek diğer kişisel verileriniz

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu kapsamda yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,

6.KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7.Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8.Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Diyetim’e iletmek için aşağıdaki yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz:

  • Talebinizi, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak info@ozkanmakine.net adresine,

 

  • Talebinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak, Zirai Aletler Sanayi Sitesi 1267. Sk. No:76 adresine gönderebilirsiniz.

Özkan Endüstri Makine San. Tic. Ltd. Şti , KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler İnternet Sitesi üzerinden bildirilecektir.

Adres

Özkan Makina
Ziraat Aletler San. Sit.
1267 Sk.
No: 76 Adapazarı / TÜRKİYE

İrtibat

Tel : 0 264 282 16 80-81
Fax : 0 264 271 37 96


© 1970 - 2019 Özkan Makina Sanayii. Her hakkı saklıdır.
© 1970 - 2019 Özkan Makina Sanayii. Her hakkı saklıdır.